وزارت اقتصاد یکی از ۱۹ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است. هم‌اکنون سمت وزارت اقتصاد را سید احسان خاندوزی بر عهده دارد.

سهام عدالت

خانه تکانی کرباسیان در وزارت اقتصاد

احسان خاندوزی اظهار کرد: دو و نیم میلیون نفر از سهامداران به تناسب ارزش سبد سهام خود معادل یک میلیون تومان و باقی نیز بین ۴۸۰ تا ۵۷۰ هزار تومان سود سهام عدالت خود را دریافت کردند.

گفتنی است، پیش از این خاندوزی در جلسه شورای اداری استان گلستان وعده داده بود که  واریز سود سهام عدالت از ۲۱ اسفند ماه سال جاری  به حساب سهامداران سهام عدالت واریز می‌شود.

علت عدم حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد