مهدی پیرهادی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا؛ با بیان اینکه بودجه ۵۶ هزار میلیاردی شهرداری تهران با رای اعضای شورا به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تصویب و نهایی شد، اظهار داشت: با این حساب ردیف های بودجه تغییراتی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه ممکن است برخی ردیف های بودجه تغییر یابد، از شهردار تهران و همکاران خودش در شورا خواست نسبت به بودجه مناطق جنوبی اهتمام بیشتری داشته باشند.

پیرهادی افزود: برخی مناطق پایتخت  از جمله مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از مناطق کمتر برخوردار پایتخت هستند که ضروری است بودجه آنها افزایش یابد. 

به گفته وی، به برخی مناطق کمتر برخوردار، می توان بودجه مناسب تری اختصاص داد، تا مشکلاتی از جمله کمبود سرانه های خدماتی و توسعه فضای سبز و همچنین کمبود سرانه های ورزشی را ترمیم کرد.

عضوشورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با تدبیری که اتخاذ خواهد شد، می توان از برخی اعتبارات غیر ضروری در مناطق برخوردار به نفع مناطق کمتر برخوردار و جنوبی، کاست.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: قطعا توجه به مناطق جنوبی در دستور جدی این کمیسیون خواهد بود.

وی افزود: همچنین بودجه برخی سازمان ها و شرکت های خدمات رسان که مردم به صورت روزانه با آنها سرو کار دارند مانند آتش نشانی، مترو و اتوبوسرانی افزایش خواهد یافت و این موضوع در کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری مورد توجه جدی قرار گرفته است.