محمد مخبر دزفولی (زادهٔ ۱۳۳۴ دزفول) مدیر ارشد اجرایی و سیاستمدار ایرانی است. محمد مخبر هم‌اکنون به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور ایران فعالیت می‌کند. محمد مخبر پیش از این ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان را بر عهده داشته‌است.

معاون اول رئیس جمهور

کودکی که معاون اول رئیس جمهور شد!+تصاویر

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می شوند، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مصوب هیئت وزیران، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل تمامی ‌شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون، (از جمله شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ‌شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ‌شرکت های تابعه آنها) و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولین آیین نامه مذکور هستند.

شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست های مدیریتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

بررسی پرونده اتهام فساد اقتصادی برادر معاون اول رئیس جمهور در حزب کارگزاران

۱- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق

۳- دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست های موضوع این آیین نامه با تایید مراجع قانونی ذی ربط

۴- عدم عضویت در هیئت مدیره شرکت های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی

۵- طی دوره های آموزشی تخصصی مرتبط

۶- دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست های مدیریتی ذی ربط

۷- عدم تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت

روسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تاسیس) و در شرکت های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیات واگذاری، وزیر تخصصی ذیربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست های موضوع این آیین نامه می باشند را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذیربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت طی تشریفات مربوط معرفی نمایند.

هر گونه انتصاب در پست های موضوع این آیین‌نامه، از تاریخ ابلاغ آن بر اساس سازوکار این ماده خواهد بود.

تشکیل سه جلسه حلقه «جهادی»های دولت روحانی/ پیشنهاد انتصاب بیژن زنگنه به عنوان معاون اول رئیس جمهور