تصویری از دختر سردار سلیمانی که گوشی موبایل اپل مدل آیفون ۱۳ پرومکس در دست دارد، موردتوجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

 دختر سردار سلیمانی

و عده ای مذهبی نمای عقل کل پندار حتی از سالگرد شهید سلیمانی حیا نکردند و هم صدا با علینژاد ها حرمت زینبش را برای یک گوشی شکستند.

یاد قصه فدک زنده شد.!

پس از رحلت پیامبر عده ای گفتند چرا باید فاطمه باغی به این گرانی داشته باشد مگر پیامبر ساده زیست نبود و به همین بهانه غصبش کردند 

حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه ای به والی بصره می نویسند :' آری از آن چه آسمان بر آن سایه افکنده است، فدک در دست ما بود. مردمی بر آن بخل ورزیدند و مردمی سخاوتمندانه از آن چشم‌ پوشی کردند.'

به نظر می رسد اقدام دستگاه حاکمه نیز در غصب فدک همان هدف را تعقیب می کرد که اشاره شد و آن تهی دست نمودن خاندان پیامبر از بنیه مالی بود.

مجری معروف تلویزیون در کنار دختر سردار سلیمانی+ اینستاپست