سید_محمود_علوی_Mahmoud_Alavi_08

وزیر اطلاعات: از سخن رئیس مجلس بهت‌زده شدم

وزیر اطلاعات:

 تقارن ۹ دی و شهادت حاج قاسم شاید گویای این باشد و این بصیرت را برای ما روشن کند و این هوشمندی را که سران فتنه همدستان قاتلین شهید سلیمانی هستند و امروز روزی است که مردم با حضورشان، با هوشمندی شان، با بصیرت شان و دینداری‌شان و انقلابی گری‌شان توانستند بار دیگر دشمن را مایوس کنند و انقلاب را با رهبری رهبرشان تداوم ببخشند.

رایزنی وزیر اطلاعات ایران با رئیس‌جمهور عراق