محسن پیرهادی،رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و روستایی مجلس خبرداد که عمران شهرها، توسعه حمل و نقل عمومی و سلامت اجتماعی شهروندان در لایحه بودجه سال1401 ، 5/7  درصد کاهش یافته است وبخش قابل توجهی  از سهم اعتبارات شهری با آب رفت قابل تاملی صرف هزینه های دیگر وزارتخانه ها شده است.

پیرهادی  با بیان اینکه اگرچه لایحه بودجه سال آینده دولت نقاط مثبتی چون افزایش پلکانی حقوق و دستمزد ،حذف ارز ترجیحی و کاهش تراز بودجه دارد اما در برخی امورنیازمند اصلاحات جدی است که باید از سوی مجلس و با همراهی دولت صورت گیرد،گفت : توجه به سهم شهرداری ها بودجه توسعه شهری از مواردی است که از سوی دولت آنچنان که باید دیده نشده و توجه ووورد جدی دولت را می طلبد.

او تاکید کرد اغماض دولت در قبال مباحث توسعه ای شهری و حقوق شهروندان در بودجه  در حالی است که عمران شهری و روستایی یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در توسعه ملی به شمار می رود و موضوعاتی مانند حمل و نقل عمومی، شبکه های آب و فاضلاب، سکونتگاه های غیررسمی، افزایش ایمنی و امداد و نجات و ... را در برمی گیرد.

این عضو هیات ریسه مجلس با تاکید بر اینکه بحث توسعه ای را نمی توان قربانی مباحث منطقه ای و هزینه های جاری دستگاه های اجرایی کرد،گفت: زیرساختهای شهری، مشکلات فیزیکی و کالبدی مانند رشد حاشیه ها و بافت های فرسوده، مشکلات زیست محیطی و نیز آثار و عوارض اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها از قبیل فقر،اعتراضها و اعتصابات، ناهنجاریهای اجتماعی و ... از جمله مسائل عمده ای است که توجه ویژه مدیریت شهری در برنامه ریزی و بودجه ریزی را طلب می کند.

او افزود:توجه به زیر ساختهای شهری و توسعه آن از ابتدای سند چشم انداز و طی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه، یکی از مهمترین سیاست بوده است . بخشی از این خدمات را نهادهای « توسعه خدمات زیربنایی »  بودجه ای نظام در حوزه مدیریت شهری عمومی غیردولتی، بویژه شهرداری ها، انجام می دهند.

رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری در بخش دیگری از سخنانش با ابراز گلایه از حذف ردیف بودجه حفظ و ارتقا سلامت اجتماعی  از بخش اعتبارات هزینه ای وزارت کشور نیزتصریح کرد: در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400 کل کشور، اعتبارات هزینه ای وزارت کشور به میزان 43 درصد کاهش یافته است . علت این کاهش، حذف یکی از برنامه های اصلی با کد «حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی جامعه» وزارت کشور با عنوان 1002001000 بوده است که در قانون بودجه سال گذشته مبلغ 500 میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش بینی شده بود.

وی خاطرنشان کرد که متاسفانه بحث عمران شهر قربانی برنامه های دیگر شده است واعتباری که برای عمران شهرها منظور شده بسیار کمتر از شبکه آبیاری و زهکشی در نظر گرفته شده است ،در لایجه بودجه سال آتی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت راه و شهرسازی نیز به میزان 68 درصد کاهش یافته است . اعتبارات تملک سه شرکت آب و فاضلاب، مدیریت منابع آب و سهامی عمران شهرهای جدید به میزان قابل توجهی افزایش یافته است . اما بخش زیادی از این افزایش به برنامه های تامین و عرضه آب از قبیل سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی اختصاص دارد و سهم عمران شهری از آنها کمتراست.

رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری مجلس ادامه داد:سرجمع اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی در لایحه نسبت به قانون بودجه سال گذشته به میزان 7.5 درصد کاهش یافته است که این کاهش تماماً مربوط به اعتبارات تملک دارایی نیز که اصلی ترین فصل » توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری « های سرمایه ای بوده است.

پیرهادی گفت :در مجموع آنچه از لایحه بودجه سال آینده بر می آید این است که اعتبارات امور عمران شهری کاهش یافته است . تغییرات اعتبارات برنامه ها نیز گویای آن است که دولت در لایحه بودجه سال 1401 ، در بخش عمران شهری، عمده ی توجه خود را به مسائل مربوط به آب معطوف کرده  و مسائل مهم دیگر، بویژه حمل و نقل شهری، را کمتر مورد توجه قرار داده است.

رئیس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری تاکید کرد :بر همین اساس فراکسیون شوراها و مدیریت شهری پیشنهاداتی را به کمیسیون تلفیق ارایه داده است که در آن اعتبارات نادیده گرفته برای توسعه شهری احیا شود و دستگاه های و سازمان های مختلف مکلف شوند در اعتبارات شهرداریها در جهت توسعه زیر ساخت های شهری را فراهم آورند.