سرهنگ "محمد باقرپور" اظهار کرد:  ساعت ۱۷:۱۵ بعد از ظهر گذشته در مسیر غرب به شرق آزادگان لاین کندرو ، ابتدای کندرو فیروز بهرام ، یکدستگاه سواری پراید با کامیونت  برخورد  می کند .​

وی ادامه داد : راننده این پراید با تاخیر در اصلاح مسیر وعدم انتخاب به موقع مسیر و تغییر مسیر ناگهانی قصد ورود به مسیر فیروز بهرام را داشته که در این هنگام با یک دستگاه کامیونت خاور که در مسیر صحیح خود در حال تردد بوده  بشدت برخورد می کند .   

کامیون دو سرنشین پراید را له کرد ! + عکس ها
جانشین پلیس بزرگراه های پلیس راهور تهران گفت :پس از برخورد با کامیونت، این سواری پس از چرخیدن به دور خود بین پایه تابلو و کامیونت خاور گیر می کند و همین برخورد باعث  مچاله شدن سواری پراید  می شود .

وی افزود : در این تصادف 2 سرنشین خانم پراید که بر اثر شدت ضربه وارده  مصدوم شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند .

این مقام انتظامی از رانندگان خواست حتما قبل از تغییر مسیرهای خود  حتما با زدن راهنما دیگر رانندگان را از قصد خود مطلع کنند.