اخباری مبنی مرگ مسیح علینژاد در حال دست به دست شدن در فضای مجازی است. هنوز دلیل مرگ مسیح علی نژاد مشخص نیست اما برخی گمانه زنی ها به خودکشی مسیح علی نژاد و برخی دیگر به قتل او برده می‌شود. پارس نیوز در صورت دریافت اخبار بیشتر این خبر را تکمیل خواهد کرد.