مراحل ترسیم انگاره و طراحی لباس بر روی آن

1 - ترسیم ستون بدن در طراحی لباس انگاره

در ابتدا با ترسیم یک خط عمودی که نشان دهنده ستون بدن می باشد و شروع آن از گردن و ادامه آن تا انگشتان پا است آغاز به ترسیم فیگور خود در طراحی کنید اگر در ذهن خود ژستی خاص برای فیگور ترسیمی در نظر دارید به عنوان مثال اگر میخواهید میتوانید باسن مدل را مقداری به سمت راست و یا به سمت چپ متمایل کنید بخش عمده ای از طراحان متد ۹ سر را در جهت طراحی لباس خود مورد استفاده قرار میدهند که با استفاده از این مدل بدن فیگور را با مقیاس سر طراحی می نمایند به گونه ای که اندازه بدن فیگور ۹ برابر اندازه سر فیگور رسم میشود به گونه ای که اندازه گیری بدن از ابتدای گردن تا پایین پا می باشد.

2 - ترسیم لگن در طراحی لباس انگاره

در دومین گام از طراحی انگاره نیاز است که در مرکز خط عمودی طرح خود مربعی رسم کنید حالت این مربع به ژست انتخابی مدل شما نیز بستگی دارد در واقع این بدین معناست که در صورتی که باسن مدل شما به طرفین متمایل است بایستی مربعی که ترسیم میکنید نیز به همان سمتی که باسن مدل متمایل می باشد تمایل داشته باشد.

3 - ترسیم قسمت بالایی اندام انگاره در طراحی لباس

در جهت ترسیم قسمت بالایی اندام فیگور و شانه های آن لازم به این است تا از هر گوشه مربع در قسمت لگن فیگور خطوطی به سمت بالا کشیده و قوس کمر و در انتها پهنای شانه های فیگور نشان داده شود همانطور که میدانید عرض شانه های انسان با عرض باسن انسان در دنیای واقعیت برابر هستند و در بخش زیادی از طراحی ها امکان دارد شانه ها و باسن در یک راستا و مستقیم ترسیم شوند اما در جهت تحرک و نمایان کردن ژست های متنوع امکان استفاده از خط های متمایل نیز فراهم می باشد.

4 - ترسیم سر و گردن در طراحی لباس انگاره

در گام بعدی می بایست سر و گردن انگاره را ترسیم کرد و لازم به ذکر است که عرض گردن انگاره می بایست به اندازه یک سوم عرض شانه ها و به اندازه نصفی از طول سر انگاره باشد در جهت نمایان کردن هر چه بهتر سر و صورت انگاره میتوان با استفاده از یک پاکن بیضی ای را که در اول راه پیش طراحی ترسیم نموده اید را پاک کرده و تناسب بیشتری به آن ببخشید و برای نشان دادن هر چه بهتر ژست مورد نظر خود میتوان سر انگاره را به طرفین متمایل کرد.

۸

5 - ترسیم کردن قسمت پایینی اندام انگاره ( پاها ) در طراحی لباس

در این مرحله طراح ملزم به این است که طولانی ترین قسمت بدن فیگور را پاهای فیگور منظور کند طول پاهای فیگور بایستی تقریبا چهار برابر سر مدل انگاره باشد پاهای انگاره به دو بخش اصلی ران ها که شامل پایین لگن تا بالای زانو می باشد و نرمه ساق پا که از ابتدای پایین زانو تا ابتدای مچ پا هست تقسیم میگردد عرض ران های انگاره بایستی به طور تقریبی برابر با عرض سر انگاره باشد سپس در این بخش شکلی مخروطی مانند رو به پایین ترسیم شده که تا ابتدای زانو ها ادامه دارد و مجدد از زانو تا ساق پای انگاره نیز مخروط دیگری رسم میگردد هر کدام از مچ های پای انگاره در طراحی لباس می بایست به طور تقریبی به نسبت یک چهارم با عرض سر انگاره در طراحی لباس برابری داشته باشد حرفه ای های طراحی لباس با اغراق در ترسیم قد انگاره اقدام به بلندتر ترسیم کردن پاهای آن میکنند.

6 - ترسیم مچ های پا و دست های انگاره در طراحی لباس

قسمت تهتانی انگاره را در طراحی لباس همانند مثلثی کشیده ترسیم می شود که طول آن به همان اندازه طول سر مدل انگاره می باشد برای ترسیم دست های انگاره بایستی همانند پاها که از دو مخروط تشکیل میشدند استفاده شود که شامل مخروطی به سمت مچ های دست و سپس انگشت های دست می باشد.

7 - ترسیم کردن لباس بر روی فیگور در طراحی لباس

پس از اخذ اطمینان لازم از طراحی انجام شده بر روی فیگور ترسیم شده خود جزئیات کامل را ترسیم کنید و به این نکته توجه داشته باشید که برای هر چه بهتر شدن نمایش ایده خود بر روی کاغذ بایستی تمامی چین ها و قوس های لباس را به خوبی بر روی انگاره پیاده سازی کنید نکته کلیدی دیگری که وجود دارد این است که نباید از وجود چین های اطراف آرنج , کمر , گردن و زانو های انگاره غافل شوید این نکته بسیار مهم را در نظر داشته باشید که لباس مد نظر شما به چه شکلی از شانه هر کدام از مدل ها آویزان خواهد شد و از این نکته در ترسیم طرح خود استفاده نمایید. با استفاده از خطوط متفاوت به عنوان مثال خطوط موج دار این اجازه را دارید که چین ها در تار و پود پارچه ای که در طراحی لباس استفاده خواهید کرد نمایان شود اگر زمانی در طراحی شما پارچه مورد استفاده از نوع طرح دار و یا چاپ شده باشد می بایستی اکثریت جزئیات آن نشان داده شود به چین ها و پلیسه های موجود در پارچه دقت کنید چرا که نسبت تغییرات آن طرح روی پارچه نیز به همین میزان تغییر خواهد کرد.

8 - رنگ آمیزی کردن انگاره در طراحی لباس

در این مرحله از طراحی انگاره بر روی کاغذ میتوانید با استفاده از قلم طراحی طرح خود را پر رنگ کنید و پس از آن خطوط اضافی را با استفاده از پاک کن از روی کاغذ طراحی پاک کنید و در نهایت امر قسمت های مختلف لباس مورد نظر خود را با رنگ های دلخواه خود رنگ آمیزی نمایید.البته با کمی خلاقیت میتوانید با ترکیب رنگ ها و سایه ها روی مدل خود نقشی زیبا و جذاب را ایجاد کنید و همچنین اضافه کردن ویژگی هایی مانند مو , عینک , ساعت و یا آرایش میتواند جان بیشتری به طرح و مدل شما بدهد البته این نکته بستگی به سلیقه فرد طراح نیز دارد.

9 - رسم طرح یک بعدی در طراحی لباس

علاوه بر کشیدن مدل که در مراحل بالا به آن اشاره شد شما باید توانایی کشیدن یک مدل تخت و یک بعدی را نیز از لباس خود داشته باشید در واقع این طرح به شما کمک میکند تا لباس خود را در حالتی پهن شده و صاف تصور کنید توجه داشته باشید که این کار در واقع برای تسهیل در دوخت لباس انجام میشود توجه داشته باشید که قصد اصلی از این کار تسهیل در دوخت طرح لباس مورد نظر شما می باشد.

https://tarhestan.org/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3/