طبق تحقیقات، یکی از مسائل مهم در روابط زناشویی و همچنین دلیل عمده ی اختلافات در روابط  عاطفی، عاملی به نام خیانت است.

خیانت به همسر یا خیانت به شوهر یعنی چه؟

حالات بعد از خیانت، کدامند؟

حالات مرد بعد از خیانت و حالات زن بعد از خیانت، کدامند؟

و....

در این متن به موضوع خیانت و حالات بعد از خیانت پرداخته شده است.

 

  • خیانت چیست؟

خیانت(رجوع؛ مقاله خیانت چیست؟) در لغت به معنای هر گونه ناراستی و مکر و حیله است اما در اینجا منظور، خیانت زناشویی یا خیانت در رابطه است به عبارتی خیانت به شوهر یا خیانت به همسر مطرح است.

در رابطه ی عاطفی و زناشویی هر گونه شکستن عهد و پیمان، پیمان شکنی یا خیانت محسوب

می شود.

مهم ترین فرض روابط عاشقانه، منحصر به فرد بودن آن است، یعنی اعتقاد به اینکه هر دو نفر از نظر مسائل عاطفی و جنسی متعهد به یکدیگرند.

خیانت به همسر یا خیانت به شوهر، کلیه رفتارها و عملکرد یک فرد متاهل، خارج از چارچوب خانواده به نحوی که منجر به ارتباطی دوستانه، صمیمانه، عاطفی و عاشقانه شود به صورتی که این ارتباط، هیجان های خاصی را برای همسر اقدام کننده به همراه داشته باشد.

خیانت(رجوع؛ مقاله انواع خیانت) به همسر یا خیانت به شوهر می تواند رابطه جنسی، عاطفی و یا ترکیبی از هر دو باشد.

خیانت عاطفی حتی اگر منجر به رابطه جنسی نشود به رابطه زناشویی آسیب می زند.

هر گونه رابطه جنسی یا ارتباط عاطفی خارج از چارچوب روابط زناشویی به صورت مخفیانه که تهدیدی برای زندگی زناشویی محسوب شده، به عنوان خیانت به همسر تعریف می شود.

اگر زن یا مردی رابطه جنسی با دیگری نداشته باشد اما علاقه، صمیمیت، محبت و زمان خاصی را با او صرف کند که در این صورت توافق زوج ها رعایت نشود و یا برای رابطه زناشویی زیان آور و تهدید کننده باشد، چنین موقعیت هایی را باید به عنوان خیانت به شوهر و خیانت به همسر تلقی کرد.

خیانت به همسر یا خیانت به شوهر(خیانت زناشویی) پدیده ای است که اغلب به خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی یا جنسی فرد از طریق روابط خارج از حیطه زناشویی به وقوع می پیوندد.

  • تفاوت میان بی وفایی و خیانت به همسر:
  1. بی وفایی مرحله ای خفیف تر از خیانت است.
  2. بی وفایی، آسیب و عوارض به مراتب کمتری را در مقایسه با خیانت به همسر یا خیانت به شوهر به همراه دارد.
  3. دست کشیدن و کنار گذاشتن بی وفایی در مقایسه با خیانت به همسر، آسان تر است.

 

  • حالات بعد از خیانت کدامند؟

زمانی که در یک رابطه ی عاطفی یا یک رابطه زناشویی، خیانت به شوهر یا خیانت به همسر اتفاق

می افتد، زن یا مردی که خیانت دیده اند، دچار حالاتی می شوند یعنی حالاتی را بعد از خیانت تجربه می کنند. این حالات بعد از خیانت عبارتند از؛ شوک و انکار، خشم، افسردگی.

ممکن است در نگاه اول به نظر آید که حالات زن بعد از خیانت با حالات مرد بعد از خیانت متفاوت است، درست است که مرد و زن با هم تفاوت دارند اما به شکل عمومی این حالات(رجوع؛ مقاله حالات خیانت) و واکنش ها را هر دو در مقابل خیانت همسر، تجربه می کنند.

  • اولین حالت بعد از خیانت

از اولین حالات زن بعد از خیانت و حالات مرد بعد از خیانت، شوک و انکار است.

شنیدن یا دیدن خیانت همسر برای بسیاری از افراد شوک برانگیز است البته بیشتر برای افرادی که روابط خوبی با همسرشان داشته اند.

حالت و واکنش شوک اغلب با انکار همراه است یعنی در مرحله ی اول، در مقابله با خیانت همسر، انکار به چشم می خورد و فرد حاضر به قبول خیانت در رابطه اش نیست.

فردی هم که خیانت کرده است یعنی فردی که خیانت به شوهر یا خیانت به همسر را انجام داده است هم ممکن است در انکار خیانت خود به سر ببرد.

  • دومین حالت بعد از خیانت

یکی از رایج ترین حالات زن بعد از خیانت یا حالات مرد بعد از خیانت، خشم است و معمولاً بعد از حالت انکار و مطمئن شدن به خیانت همسر، احساس خشم تجربه می شود.

خشم یک احساس و واکنش است و از یک سری افکار ناشی می شود به عبارتی یک سری از افکار و باورها، این احساس و حالت را به وجود می آورند. مثل: "تقصیر من بود که به او اعتماد بی اندازه داشتم." ، "اگر او را کنترل می کردم، کار به اینجا نمی کشید." و... این گونه افکار مسبب بروز خشم می شود که یکی از حالات بعد از خیانت در زن و مرد، محسوب می شود.

احساس خشم می تواند با احساس نفرت، خصومت، حسادت، ترس از رها شدن، اضطراب از آینده همراه باشد.

 

  • سومین حالت بعد از خیانت

افسردگی یکی دیگر از حالات بعد از خیانت است که معمولاً بعد از خشم می آید.

افسردگی یعنی فرد تحت تاثیر افکار و باورهایی که در مقابل خیانت دیدن داشته است، درک می کند که چیزهایی مانند احساس ارزشمندی، احساس کفایت، جذابیت، اعتماد، صداقت را از دست داده است.

یکی از حالات زن بعد از خیانت و یا حالات مرد بعد از خیانت این است که همسرش غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اتکا و همچنین خود را ضعیف و درمانده می بیند.

 

  • تحقیقات در مورد حالات بعد از خیانت چه می گویند؟

طبق تحقیقات و مطالعات، خیانت زناشویی مسئله ی تقریباً 30درصد از زوج های تحت درمان درمانگران می باشد.

بر اساس بررسی ها، خیانت مهم ترین دلیل طلاق زوجین و به اعتقاد درمانگران و مشاوران خانواده به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل درمانی، توصیف شده است.

یکی از دلایلی که خیانت در تحقیقات، توجه ویژه ای را به خود اختصاص داده، این است که نه تنها بر رابطه زناشویی بلکه بر سلامت روان فرد خیانت دیده و همچنین فردی که خیانت کرده،  اثرات مخربی دارد. طبق تحقیقات از حالات و آسیب های بعد از خیانت عبارتند از؛ افسردگی، خشم، اضطراب و کاهش عزت نفس.

در مورد واکنش ها و حالات منفی خیانت بیان کرده اند که حالت فرد نسبت به خیانت همسرش شامل خشم، شکستن اعتماد، آسیب دیدن عزت نفس، ترس از ترک نمودن و همچنین مشکلات عاطفی، افسردگی، آسیب دیدن سایر روابط فرد، از دست دادن شغل و .... است.

 

پس نتیجه گیری می شود که وقتی در رابطه ای خیانت به شوهر یا خیانت به همسر اتفاق می افتد، لازم است نسبت به این موضوع آگاه شوید و همچنین از حالات اصلی بعد از خیانت شناخت کسب کنید تا بتوانید درصدد حل این موضوع برآیید. بدون هیچ شناخت و آگاهی نمی توانید برای درمان و حل خیانت در رابطه تان کاری انجام دهید.

منبع: من حقیقی