بر اساس اعلام  سازمان برنامه و بودجه، کل اوراقی که از ابتدای سال جاری به فروش رفته، در حال حاضر 58 هزار میلیارد تومان است. هرچند وزارت اقتصاد در گزارش اخیر خود به فروش حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق اشاره کرده بود.

از طرف دیگر طبق اظهار نظر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمدهای ناشی از مالیات به بیش از 72 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس نوبخت معتقد است بر خلاف برخی مباحث این طور نبوده که عمده منابع بودجه کشور از محل فروش اوراق تامین شود.

به گفته نوبخت، اگرچه کمتر از 6 درصد از آنچه که باید از محل درآمدهای نفتی محقق می‌شد، محقق شده اما 75 درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تا کنون محقق شده که 20 درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است.

از سوی دیگر  مطابق اصل 44 قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد.

برای کل سال 99، فقط 11 هزار و 900 میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی شده بود اما نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته،  سهام واگذار شده که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.

هرچند بانک مرکزی تا کنون آمارهای عملکرد بودجه کشور را منتشر نکرده است، اما آخرین ارقام ارائه شده از بودجه سال 99 نشان می‌دهد، درآمدهای مالیاتی حدود 20 درصد رشد داشته و درآمد قابل توجهی از محل عرضه سهام شرکتهای دولتی ایجاد شده است.

بر این اساس مقایسه عملکرد بودجه چهارماهه امسال با سال گذشته نشان می‌دهد  تا این مقطع زمانی، در میزان تحقق منابع درآمدی دولت، تفاوت چندانی با بودجه سنوات سال گذشته نوجود نداشته است. تا جایی که به گفته نوبخت تحقق درآمدها به جز حوزه درآمدهای نفتی، در دیگر بخش‌ها نه تنها محقق شده بلکه اوضاع امسال بهتر از سال‌های قبل است.