وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتی نوشت: دولت آمریکا به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های کووید ۱۹ را حل کند. صندوق مدیریت و شراکت بخش خصوصی (متعلق به وزارت خارجه و اداره توسعه بین المللی) از نوآوری‌های بخش خصوصی که می‌تواند با اثرات ویروس کرونا مقابله کند و زندگی‌ها را نجات بخشد، حمایت خواهد کرد.