مهدی طغیانی در ارتباط با طرح‌های مجلس برای حمایت‌ از مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه اظهار داشت: طرح بسته‌های یارانه‌ای کالایی که تقریبا برای تأمین و تضمین معیشت طبقات کم‌درآمد مدنظر بود با دو فوریت مصوب شده و در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح بیان کرد: منابع مالی مورد نیاز این طرح از بودجه تأمین می‌شود و مقداری جابه‌جایی ردیف‌ها را دارد که باید ردیف‌هایی را جایگزین کنند تا این اتفاق بیفتد.

سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای این طرح بودجه نسبتا خوبی در نظر گرفته شده است تا بتواند به مرحله اجرا در بیاید و نیز بخشی از نیازهای ضروری مردم در این مسیر تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه دهک‌های پایین درآمدی، جامعه هدف این طرح هستند، تصریح کرد: این طرح برای چهار دهک کم‌درآمد جامعه پیش‌بینی شده که بتوانند فقط با مراجعه و دریافت کالاهای مشخص شده حمایت بشوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به حمایت نمایندگان از این طرح بیان کرد: دو فوریت این طرح رای آورد و باید وارد صحن شود تا در مورد کلیات و‌ جزئیات آن بررسی انجام شود و به نظر می‌رسد که این طرح رای بیاورد چراکه طرحی نیست که مخالف جدی داشته باشد.