محسن کلاری شنبه ۱۱ مرداد در جمع مدیران آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم افزایش گستره درمانگاه‌ها و مراکز خدمات درمانی برای  ارائه خدمات هر چه بهتر به فرهنگیان و با اشاره به قول مساعد بیمه آتیه سازان در رفع نارضایتی فرهنگیان، گفت: به بیمه آتیه سازان اعلام کردیم که باید رضایت و تامین خاطر فرهنگیان را در ارائه خدمات درمانی بیش از پیش انجام دهند.

او افزود : هر چند مشکلاتی هم در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه  برخی بیمه گرها به تعهدات خود در ارائه خدمات  به مراکز درمانی، بیمارستانها و درمانگاه‌ها با تاخیر اقدام می‌کنند باعث شد که برای کم شدن مشکلات این چنینی همکاران ما  برای تسریع در قرارداد اعلام آمادگی کرده و به نوعی رابط بین آتیه سازان و مراکز درمانی شدند تا حداکثر رضایت مندی را به دنبال داشته باشد.

کلاری همچنین با اشاره به اینکه ارائه خدمات درمانی به شاغلین توسط بیمه آتیه سازان  هیچ سقفی ندارد، گفت: سقف بیمه در بسیاری از موارد و پرداخت خسارت  افزایش یافته و برای شاغلین سقفی وجو ندارد ولی برای بازنشستگان سقف ارائه خسارت وجود دارد که ضمن اینکه نسبت به سال گذشته در برخی  موارد افزایش دو برابری را شاهد بودیم اما باز هم برای برخی پوشش‌ها در ارائه  خدمات، بازنشستگان  عزیز  دچار مشکل هستند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش فارس: سیاست کنونی این سازمان توسعه مراکز خدمات درمانی، بیمارستانی و پلی کلینیکی تحت پوشش این بیمه است تا بتوانیم بهترین خدمات را به همکاران در سراسر استان ارائه دهیم.