در این نامه خطاب به گابی اشکنازی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی همچنین درباره بحث پاندمی ویروس کرونا ادعا شده است: حزب کمونیست چین سیاست ساکت کردن را در پیش گرفت که به اشاعه این بیماری در سراسر جهان منجر شد و ضرر هنگفتی به جان انسان‌ها، جامعه و جهان و اقتصاد اسرائیل وارد آورد.

این چهره‌ها همچنین در ادامه ادعاهای خود گفتند: حکومت چین مایل به آسیب رساندن به کل جهان به منظور دفاع از منافع خودش است.

امضاکنندگان این نامه همچنین از رژیم صهیونیستی که خود فهرست بلندبالایی از کشتار کودکان دارد، خواستند تا این مساله را پیگیری کند.  

در این نامه همچنین آمده است: برخی عوامل حکایت از آن دارد که سکوت به علت منافع سیاسی یا اقتصادی قابل توجیه است. اما به اعتقاد ما، هیچ منفعتی نمی‌تواند نادیده گرفتن مسوولیت تاریخی مردم یهود را توجیه کند. همکاری با چین بیش از آنکه خوب باشد، زیان‌بار است و اسرائیل باید موضع‌گیری کند.