طی شبانه‌روز گذشته حدود ۷۰ هزار نفر در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد کل مبتلایان در این کشور به چهار میلیون و ۹۸ هزار و ۲۹۰ نفر رسید.

طی همین مدت، هزار و ۱۵۰ نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند و به این ترتیب تعداد کل قربانیان به ۱۴۶ هزار و ۱۰۳ نفر رسید.

یک میلیون و ۹۳۵ هزار و ۲۷۳ نفر نیز پس از ابتلا به این ویروس بهبود یافته‌اند.

تعداد قربانیان کرونا از ۶۲۵ هزار نفر گذشت

تعداد قربانیان کرونا در جهان به ۶۲۵ هزار و ۳۵۶ نفر رسید.

تا کنون در سراسر جهان، ۱۵ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۳۰۰ نفر به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

۹ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۳۲۵ نفر نیز پس از ابتلا به این ویروس بهبود یافته‌اند.