انتخاب ناظر مجلس در شورای عالی شهرسازی و معماری در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۹۹ رای شارلی انویه تکیه، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی را از مجموع ۲۰۴ رای به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی شهرسازی و معماری انتخاب کردند.