آرش حسینی میلانی در دویست و بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری در خصوص تعطیلی درازمدت پل های عابر پیاده مکانیزه گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات مختلف تعطیلی این پل ها به ویژه در بزرگراه ها همچنان مشاهده می شود. تعطیلی برخی از این پل ها به دلیل بدهی های اداره برق است لذا تذکری در این خصوص به شهرداری تهران ارائه می کنم.

وی ادامه داد: ترافیک و پیامدهای آن یکی از مهمترین مسائلی است که شهروندان تهرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند و بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده ترافیک جزو دو اولویت نخست شهروندان تهرانی است.

وی تاکید کرد: صدور مجوزهای ساختمانی، حذف پارکینگ، بافت فرسوده و حضور بیش از حد خودروها از دلایل ترافیک در مراکز شهرها است اما موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و از دید مدیران شهری پنهان مانده است مسئله عبور عابران پیاده از عرض خیابان هاست.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه طبق گزارش واصله سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران در سه ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع ۲۲ منطقه ۱۰۲۵ شکایت شهروندان درباره پل های عابر پیاده مکانیزه به ثبت رسیده است افزود: این شکایات در سطح مناطق تهران به دلیل تعطیلی پل های عابر پیاده ثبت شده است. با توجه به تعطیلی بلندمدت برخی از این پل ها به ویژه در بزرگراه ها به شهرداری تهران تذکر می دهم نسبت به رفع نواقص این پل ها که موجب اختلال در تردد شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان شده است اقدام کند و گزارش آن را به شورای شهر تهران ارائه کند.