نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی اینترنتی در انجمن ملی آموزش این کشور، خود را "شوهر جو بایدن" معرفی کرد.

جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا هنگام سخنرانی اینترنتی در انجمن ملی آموزش این کشور، خود را "شوهر جو بایدن" معرفی کرد. این گاف بایدن، با تمسخر شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه است.