محسن هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با اشاره به هفته قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی مهمترین رکن اعتمادساز در جامعه نسبت به حاکمیت است و اگر نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، اعتماد عمومی آسیب جدی می‌بیند و به همین دلیل ارزیابی‌هایی که در دوره‌های مختلف دستگاه قضایی نسبت به گذشته و عملکرد آنها صورت می‌گیرد، ابهامات زیادی را برای جامعه ایجاد می‌کند.

وی با بیان این که نظارت در کشورهای توسعه یافته و همچنین آموزه‌های دینی بر پیشگیری به جای مچ گیری تمرکز دارد، ادامه داد: شفاف سازی، کاهش تاثیر سلایق و نظرات شخصی در سیستم و تقدم قانون بر منافع فردی و گروهی، ارتکاب جرم و سوء استفاده از قدرت را کاهش می‌دهد.

هاشمی با تاکید بر این که مچ گیری گذشته گرا و جزئی نگر است در حالی که پیشگیری، آینده گرا و جامع وکلی نگر است و در یک سیستم پیشگیری مناسب می‌تواند با تخلفات استثنایی رخ داده نیز برخورد کرد نه اینکه وقوع تخلف به قاعده تبدیل شود، گفت: نظارت بر تخلفات در سطح مدیریت شهری شهر نیز باید بر پیشگیری استوار باشد نه آن که منافع شهروندان در تخلف و سپس پرداخت جریمه و مجازات تامین شود و موجب انباشت ده‌ها هزار پرونده در شعبات کمیسیون ماده ۱۰۰ و بخش‌های مختلف شهرسازی یا دیگر بخش‌های مدیریت شهری باشد.

هاشمی ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان قضایی و ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم با اجرای استانداردهای کیفی در نظارت بر مسئولان و اجرای قوانین، نرخ وقوع جرم و میزان سوء استفاده از قدرت را کاهش دهیم، افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه، مدیریت شهری به خصوص شورای شهر پنجم اقدامات موثری در شفافیت، حفظ محیط زیست و صیانت از باغات و همچنین کاهش رانت و تخلف از طریق سیستماتیک کردن فرایند انجام داده است که می‌تواند در دیگر حوزه‌ها نیز این تجربیات استفاده شود.