در ابتدای این بازدید، رییس دیوان عالی کشور با عباس ذاقلی معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر دیدار کرد و در جریان امور قرار گرفت و سپس با حضور در شعب مختلف این مجتمع قضایی به بررسی پرونده‌ها پرداخت.

رییس دیوان عالی کشور در پایان طی نشست و گفت‌وگو با برخی مراجعین دستورات لازم را برای رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها صادر کرد.