وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل متحد در مورد این که «منشاء موشک های بکار گرفته شده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، ایرانی است» ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به استفاده ابزاری از دبیرخانه سازمان ملل متحد از سوی رژیم های آمریکا و عربستان سعودی در راستای اهداف سیاسی؛ اقدام مشکوک این دبیرخانه را سیاسی، فاقد وجاهت قانونی و بدعتی خطرناک ارزیابی و محتوی آن را مردود برشمرد. 

دبیرخانه سازمان ملل در شرایطی مبادرت به انتشار چنین گزارشی کرده که آمریکا در راستای فشار حداکثری و تشدید تروریسم اقتصادی علیه تهران، سناریوی ادامه تحریم تسلیحاتی را بر خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، فعال کرده است. در واقع آمریکا برای توجیه اقدام غیرقانونی خود به ادله هایی هر چند مخدوش نیازمند است و حملات  ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ علیه تأسیسات تولید نفت آرامکو سعودی در بقیق و خریص در شرق عربستان سعودی که جنبش انصارالله یمن مسئولیت انجام آن را به عهده گرفت، به عنوان ابزار علیه ایران به کار گرفته است. البته ایران پیش از این هرگونه دخالت درآن حملات را رد کرده است. 

دبیرخانه سازمان ملل طبق قانون وظائف خاصی را به عهده دارد. دبیرکل و کارکنان دبیرخانه فقط در قبال تکالیفی که مجمع عمومی، شورای امنیت یا دیگر نهادهای سازمان ملل به عهده آن می‌گذارند، مسئول هستند و نباید در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا نهاد خارج از سازمان دستور بگیرند، یا دنبال گرفتن آن بروند. برخلاف چنین مقرراتی، دبیرخانه با ارائه گزارشی کاملا سیاسی و با رنگ و بوی کاملا سفارشی در راستای منویات آمریکا و عربستان سعودی اقدام کرده و هم داستان با آمریکا، چنین گزارشی را منتشر کرده است. این در حالی است که دبیرخانه به وظیفه ذاتی خود برای ارائه گزارش در مورد نقض قطعنامه 2231 توسط آمریکا و خروج آن رژیم از برجام و اعمال  تروریسم اقتصادی علیه ایران، عمل نکرده است. 

برای همه دولت ها و ملل مستقل آشکار است که وضعیت کنونی جهان از سیاست های فاشیستی، یکجانبه گرایانه و غیر انسانی در منطقه و جهان توسط آمریکا متاثر است. کشتار مردم یمن که به اقدام حوثی ها علیه تاسیسات اقتصادی عربستان سعودی منجر شد، نتیجه مستقیم و آشکار سیاست های ضد بشری دولت آمریکا در منطقه و حمایت نامشروع از رژیم کودک کش عربستان است که سر منشاء تروریسم و افراط گرایی در خاورمیانه و جهان است. دبیرخانه سازمان ملل با حرکت اخیر خود با آمریکا همراهی نکرده است؛ چرا که این دبیرخانه حتی یک مورد گزارش در مورد فروش سلاح های مرگبار غربی به عربستان و استفاده آن علیه مردم بی دفاع یمن نداشته است. همانگونه که آن دبیرخانه حتی یک برگ گزارش در مورد پشت پرده تاسیس گروه های تروریستی و تروریسم در خاورمیانه و حامیان آنها تهیه و به سازمان ملل ارائه نکرده است. در مقابل دبیرخانه سازمان ملل با رفتار های سیاسی ضمن سوء استفاده از منابع مالی کشورهای مستقل و خط دهی آمریکا تیم های تحقیقاتی را برای جستجو در زباله های تاسیسات منهدم شده عربستان اعزام می کند تا شاید در راستای اهداف آمریکا علیه ایران گزارش سازی کند. بدیهی است چنین داستان نویسی های مغرضانه از اساس مخدوش و باطل است.

حقیقت چیست؟ ادعای دبیرخانه در مورد منشاء ایرانی سلاح های به کار گرفته شده در حملات حوثی ها علیه تاسیسات نفتی عربستان از اساس غلط است، چرا که مسئولیت آن را دولت و ارتش یمن به عهده گرفته است. بنا بر این رفتار غیرحقوقی دبیرخانه از طریق اتهام زنی مبتنی بر منویات و اراده خارج از سازمان ملل برای تهیه، تنظیم و ارائه چنین گزارش سفارشی، غیر مستند و عاری از حقیقت، اعتبار و وجاهت این دبیرخانه را مخدوش می کند. البته ایران هیچ گاه کتمان نکرده که از ملت مظلوم یمن حمایت معنوی می کند و در عین حال کلیه جنایت های رژیم کودک کش عربستان سعودی را همراه با دیگر ملل آزاده و مستقل جهان محکوم کرده است. اما تهیه گنندگان گزارش علیه ایران اثبات کنند که فقط یک برگ گزارش از مجموعه جنایت های ضد بشری عربستان سعودی و حامیان این رژیم که با ارسال انواع سلاح های کشتار جمعی، میلیون ها نفر از این ملت مظلوم را به خاک و خون کشیده اند، پرده برداری کرده اند. حقیقت این است که دبیرخانه سازمان ملل تحت نفوذ آمریکا و عربستان سعودی واقعیات را کتمان و اقدام به تحریف واقعیات از طریق اتهام زنی علیه عضو متعهد سازمان ملل کرده است. به ویژه این دبیرخانه ضمن کتمان حقایق و با نادیده گرفتن اصول و منشور سازمان ملل متحد در زمینه حق دفاع مشروع، حقوق ملت یمن در دفاع از خود را به صورت سیستماتیک، تبعیض آمیز و بنفع جنایتکاران پایمال کرده است.