طاهره چنگیز با بیان اینکه امروز در شرایط شکننده‌ای از جهت شیوع کرونا هستیم، اظهار کرد: این بیماری تمام نشده است و لازم است مردم دستورات بهداشتی را رعایت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و بهداشت دست، مهمترین مواردی است که مردم لازم است رعایت کنند، ولی استفاده از دستکش ضرورتی ندارد و برای بهداشت دست‌ها آنچه مهم است شست وشو یا ضدعفونی دست‌هاست.

وی با بیان اینکه روی دیگر رعایت دستورالعمل‌ها متوجه مدیران دولتی است، تاکید کرد: بهره‌گیری از خدمات غیر حضوری از طریق میز خدمت و فضای مجازی و کاستن از مراجعات حضوری افراد سهم مهمی در کاهش ابتلا دارد.

چنگیز اضافه کرد: افزون بر این، نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها سهم بسزایی در کاهش ابتلا دارد و می‌تواند احتمال بازگشت پیک را کاهش دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به افزایش ظرفیت آزمایش‌های مولکولی مراکز تشخیصی، ادامه داد: در زمان حاضر غربالگری‌ها در مراکز بهداشتی افزایش داشته و حدود ۳۰ درصد افراد آزمایش شده دارای نتیجه مثبت بوده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: البته مجموع بیماران بستری زیر ۴۰۰ نفر است و این مساله نوید بخش این است که عمده بیماران افرادی بدون علامت یا با علائم کم هستند.

وی تاکید کرد: اگر همزمان با بازگشایی‌ها، فاصله فیزیکی را رعایت نکنیم شانس ابتلای افراد پرخطر در تماس با افراد بدون علامت بیشتر خواهد شد.