بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت شمار مبتلایان به ویروس کووید - ۱۹ در آمریکا از مرز ۲ میلیون نفر گذشت.

بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی شمار مبتلایان به ویروس کووید - ۱۹ در جهان از مرز ۷ میلیون نفر گذشت این در حالی است که از این تعداد حدود ۲ میلیون نفر فقط در ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده است؛ بر اساس این آمار متاسفانه تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر نیز متاسفانه جان خود را از دست دادند.