محسن هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر تهران با اشاره به افتتاح بوستان ارتش، گفت: از شهردار تهران و همچنین ارتش جمهوری اسلامی و همچنین تلاش اعضای شورای شهر برای در دسترس مردم قرار گرفتن پادگان 06 که دیروز افتتاح شد، قدردانی می‌کنم.

وی با بیان اینکه یکسال تا انتخابات شورای ششم باقیمانده است و به عبارتی دیگر در سال پایانی دوره پنجم شورا قرارداریم، افزود: امسال، سال میوه چینی از دستاوردها و مصوبات شورا است و این زمانی است که باید از اقدامات این دوره نتیجه گیری شود و شهروندان دستاوردهای خود را مشاهده کنند.

به گفته رییس شورای شهر تهران، مشکلاتی در این دوره، در فرایند توسعه شهر ایجاد شد که تغییرات مکرر در مدیریت شهری و شرایط سخت اقتصادی کشور، از مهمترین آنها محسوب می شد، ضمن اینکه انتظارات عمومی از اقدامات توسعه ای و زیرساختی در این دوره هنوز محقق نشده است و به همین دلیل برنامه اولویت محور تحقق پذیر از سوی شورا مطرح شد که با استقبال حناچی و همکاران ایشان مواجه شد.

هاشمی با بیان اینکه در سال باقیمانده به نظر می رسد که فرصت و منابع برای اجرای همه طرحها وجود نداشته باشد اما اگر شهرداری بتواند در چند حوزه کلیدی موفق عمل کند، می تواند به نوعی نماد دستاوردهای این دوره از منظر افکار عمومی تلقی شود، گفت: نوسازی وتوسعه ناوگان حمل ونقل عمومی از طریق تامین اتوبوس و واگن مترو که بتواند با افزایش تقاضای سفر در ابتدای سال تحصیلی، از ازدحام و شرایط ناایمن برای گسترش بیماری کرونا جلوگیری کند، در اولویت اول قرار دارد، این در حالی است که اولویت دیگر، فعالیت مجدد در حوزه ساخت مترو است که با توجه به رکودی سه ساله در ساخت مسیرهای جدید مترو، عملیات احداث خطوط 8 تا 11 بسرعت آغازشود چراکه در حال حاضر سه دستگاه tbm که هرکدام ٢٠ میلیون یورور ارزش دارند،بیکار مانده اند و در حوزه پسماند ومحیط زیست نیز لازم است تا اجرای طرح جامع پسماند آغاز شود و شرایط غیربهداشتی جمع آوری ودفن زباله و معضل فعالیت مافیای زباله و کودکان کار ساماندهی شود.

وی افزود: شهرداری تهران تا مهرماه فرصت کافی دارد که نسبت به توسعه حمل و نقل اقدام کند.

هاشمی  گفت: در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده و مسکونی باید بارگذاری در اطراف کریدورهای پرظرفیت حمل ونقل عمومی انجام شده و ارائه خدمات به شهروندان تسهیل شود، همچنین باید ترافیک و استفاده از خودروهای شخصی کاهش یابد و  منابع برای توسعه سیستم حمل ونقل عمومی تامین گردد و نوسازی بافتهای فرسوده و ناپایدار هم در این مناطق تسریع و شتاب گیرد.

رییس شورای شهر تهران افزود: البته طبیعی است که بروکراسی حاکم بر شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط نظیر سیستم بانکی، شورایعالی شهرسازی و وزارتخانه های مرتبط ممکن است در برابر ایجاد شتاب درتحقق اولویت ها، مقاومت کنند؛ اما هنر وجسارت مدیران باید به اندازه ای باشد که با ریسک پذیری و اراده جدی، حداقل در اولویتها فعالیت مدیریت شهری را شتاب ببخشند.

وی همچنین با اشاره به جلسه هم اندیشی ظهر امروز اعضای شورا با حناچی گفت: لازم است که همه اعضای شورای شهر در این جلسه حضور داشته باشند تا نسبت به بیان دغدغه ها اقدام کنند.