سید وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری در هیچ کدام از شبکه‌های مجازی فعالیت نداشته و ندارند.

بنابراین مطالب منتشره در صفحات منتسب به حقانیان، ارائه دهنده دیدگاه‌های نامبرده نیست و گردانندگان صفحات مذکور از نام و عکس وی سوء استفاده نموده و مواضعی را اعلام کرده‌اند که توسط مراجع ذی‌صلاح با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.