با گسترش بیماری کرونا در سراسر کشور، برخی از مردم بی توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پزشکی و تاکید بر ماندن در خانه‌های خود، سفر‌های نوروزی خود را شروع کردند که موجب ترافیک سنگینی در جاده‌های منتهی به شیراز شده است.

تست حرارت سنجی سرنشینان در این جاده برای جلوگیری از شیوع کرونا انجام می‌شود.

وضعیت جاده‌های شیراز پس از شیوع کرونا