رامین آذری گفت: طبق توافقات انجام شده، پرواز شماره ۶۶۰۲ شرکت هواپیمایی آتا روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ۹۸ در ساعت ۱۹:۵۰ هموطنان عزیز را از استانبول به تبریز باز می‌گرداند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان، وی گفت: روز پنج شنبه ۲۹ اسفند ۹۸ نیز تعداد دیگری از هموطنان با یک پرواز شرکت هواپیمایی معراج به تبریز باز خواهند گشت.