با افزایش ۳۴۵ مورد مرگ جدید ظرف ۲۴ ساعت گذشته در ایتالیا، روز سه شنبه یکی از مرگبارترین روزها در این کشور مدیترانه ای از زمان شیوع این بیماری است.

بدین ترتیب تعداد جانباختگان این بیماری در ایتالیا به رقم ۲۵۰۳ تن از مجموع ۳۱۵۰۶ مورد ابتلای قطعی رسید.

گفتنی است که از زمان مشاهده اولین مورد ابتلا به کرونا در ایتالیا (اواخر ماه فوریه)، این کشور به سرعت به آلوده ترین کشور منطقه تبدیل شد که در آن شمار مبتلایان و قربانیان رشدی به مراتب بالاتر از سایر کشورهای همجوار داشت؛ تا جایی که انفجار موارد ابتلا و مرگ سبب قرنطینه کل کشور از هفته گذشته شد و بدین ترتیب ۶۰ میلیون شهروند ایتالیایی تحت محدودیتهای شدید عبور و مرور قرار گرفته و اکثر کسب و کارها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند.