کیانوش جهانپور  سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش تعداد داروخانه های عرضه کننده داروی کرونا خبر داد و گفت: نظر به تراکم مراجعان در داروخانه های منتخب شهر تهران، به دستور وزیر بهداشت، جهت تسهیل امور بیماران و کاهش ازدحام، تعداد داروخانه های عرضه کننده داروی کرونا افزایش پیدا خواهد کرد.

جهانپور بیان کرد: از بامداد فردا در شهر تهران  علاوه بر مراکز بهداشتی و درمانی، حداقل ده داروخانه دیگر، تحویل داروی نسخ بیماران مشکوک و مبتلا به کرونا را بر عهده خواهند گرفت  که فهرست اسامی و نشانی این داروخانه ها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.