با اعلام رسمی باشگاه آرسنال تست کرونای مایکل آرتتا مثبت اعلام شد و این مربی برای به دست آوردن مجدد سلامتی خود و حفظ سلامت اطرافیان قرنطینه شد.

بعد از مثبت اعلام شدن تست کرونا آرتتا این مربی جوان در پیامی گفت: «این واقعا ناامیدکننده است، اما من بعد از اینکه احساس ضعف کردم تست کرونا دادم که نتیجه آن مثبت اعلام شد. من با به دست آرودن سلامتی خود و به محض آن که این اجازه را داشته باشم به تیم خود باز میگردم.»