شرکت فروشگاه‌های شهروند شهرداری تهران طی دستورالعملی دریافت پول نقد را در تمام صندوق‌های فروشگاهی خود ممنوع کرد.

این تصمیم در پی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به واسطه تبادل پول نقد صورت گرفته است.

استفاده از کارت بانکی احتمال انتقال ویروس کرونا را کاهش می‌دهد.

به گفته سرپرست فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند؛ قرار است که به منظور کنترل کارکنان شهروند و مراجعان، همه فروشگاه‌ها پزشک مستقر داشته باشند که این موضوع در چند روز آینده تحقق پیدا خواهد کرد و همچنین اعمال تخفیفات روی کالا‌ها کماکان پابرجاست.