تدروس آدانوم، در کنفرانس خبری خود گفت از بین کشورهایی که یبشترین آمار ابتلا به این ویروس را داشته اند، چین این بیماری را تحت کنترل گرفته است.

وی تاکید کرد که با اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب می‌توان انتقال این ویروس را در مراحل ابتدایی کنترل کرد.

تدروس گفت: کشورهایی که به یافتن و آزمایش موارد (مشکوک به ابتلا) و ردیابی آنها ادامه می‌دهند نه تنها از مردم خود محافظت می‌کنند بلکه می‌توانند بر انچه در کشورهای دیگر و سراسر دنیا رخ می‌دهد، تاثیرگذار باشند.

او از تمام کشورها خواست تا یک راهبرد متحد برای کنترل این بیماری واگیردار و شکست آن اتخاذ کنند.