گروه سیاست خارجی هشت صبح: جکسون دیل معاون سردبیر واشنگتن پست در یادداشتی به انتقاد از عملکرد دولتمردان غربی در قبال بن سلمان ولیعهد عربستان پرداخته است. 

 

وی نوشته است: «روزی روزگاری، دیکتاتور بیرحم و بی پروایی بود در یک کشور نفت خیز عرب که به رغم افراط گری های اثبات شده اش، مورد حمایت و پشتیبانی ایالات متحده و دیگر دولت های غربی بود. جنایاتش دهشتناک بود اما به مدرن سازی کشورش هم توجه داشت و مخالف جهادگرایی بود و مقابل ایران. به هرحال، احتمالا جایگزینی هم برایش نبود. این دیکتاتور، پیام (غرب) را دریافت. پیش خودش گفت تا زمانی که به عرضه نفت و مخالفت با ایران ادامه دهد، آزاد است مخالفانش را قصابی کند و با همسایگانش قلدری کند. نام این دیکتاتور صدام حسین بود».

 

وی در ادامه نوشته: «دلگرمی اش به آمریکا و متحدان آمریکا، مستقیما او را واداشت تا در سال 1990 به کویت یورش برد و از آنجا بود که جنگ های بی پایانی در خاورمیانه آغاز شد که امروزه به حسرت و تاسف همه دستگاههای سیاست خارجی در غرب تبدیل شده است.اکنون، سی سال پس از آن، سیاستمداران غربی، دوباره همان اشتباه را تکرار می کنند و چشم بر جنایات نفرت آور محمدبن سلمان ولیعهد سعودی می بندند. همان که جمال خاشقچی را سلاخی کرد و زنانی را که خواهان آزادی بیشترند، زندانی و شکنجه می کند و بمباران هایش علیه یمن، یک فاجعه و جنایت جنگی است.»

 

معاون سردبیر واشنگتن پست همچنین نوشته:« با اینهمه، همین یک هفته پیش، در اجلاس گروه بیست در اوزاکا، سیاستمداران غربی شادمانه دور او جمع شدند؛ نه فقط ترامپ بلکه نخست وزیران و روسای جمهوری دمکراسی های بزرگ اروپایی هم. و اضافه کنید رهبران هندوستان، کره جنوبی و ژاپن را که همگی در شش ماه گذشته به گرمی بن سلمان را پذیرفته اند. از آنان بپرسید چرا؟ تا یک پاسخ بسیار آشنا را بشنوید: بن سلمان، بهترین فرصت برای مدرن سازی عربستان سعودی است. وی با افراط گرایان اسلامی مبارزه می کند، متحد ما و اسراییل است و دشمن ایران. جایگزین هایش هم از خودش بدترند.»
 
به نوشته وی:«اینها همه در حالی است که نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی قتل خاشقچی، یعنی آگنس کالامارد نوزدهم ژوئن گذشته در گزارش خود صراحتا گفت که تقریبا مسلم است که بن سلمان نقشه قتل را هدایت و سپس آن را لاپوشانی کرده است... سکوت مقامات آمریکایی در برابر این گزارش، چندش آور است. حتی گوترش دبیرکل سازمان ملل هم به درخواست کالامارد برای یک تحقیق در این زمینه پاسخی نداد. اروپا هم ساکت است. ترامپ هم در اوزاکا با بن سلمان صبحانه خورد. بن سلمان هم درست مانند صدام حسین به این نتیجه رسیده که حاشیه امنی دارد. زنانی که به سیاهچال انداخته هنوز گرفتارند و هواپیماهایش یمن را بمباران می کنند و او نخستین گام ها را برای به دست آوردن بمب هسته ای بر می دارد. اما دولت های غربی باید بدانند که اگر امروز او را متوقف نکنند، مجبورند فردا این کار را بکنند، البته با هزینه هایی به مراتب سنگین تر.»