غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی پارس با اشاره به ائتلاف اصولگریان تأکید کرد: عدم ائتلاف اصولگرایان معنایی جز شکستن آرای آنها نخواهد داشت.

این نماینده مجلس با اشاره به مبنای غلط ائتلاف در جناح اصولگرایان اظهار داشت: اصولگرایان تنها در صورت اجماع بر روی یک فرد می توانند پیروز میدان انتخابات باشند در غیر این صورت راه پیروزی را اشتباه ارزیابی کرده اند.

ایمن آبادی با اشاره به اختلاف نظر کاندیداهای اصولگرایان تصریح کرد: بنده نمی توانم قاطعانه در رابطه با این موضوع نظر بدهم ولی این موضوع مشهود است که در مقاطعی این کاندیداها با هم اختلاف نظر دارند که حتی د رمناظره ها معلوم بود.

این نماینده مردم رشت با بیان اینکه ائتلاف اصولگرایان کمی دیر به نظر می رسد تصریح کرد: چند روز آینده مشخص کننده تاکتیک غلط اصولگرایان در انتخابات خواهد بود.

وی ادامه داد: کاندیداهای اصولگرا تنها به دنبال وزن کشی سیاسی در درون خود بوده و می خواهند با ماندن در دور رقابت آرای خود را نسبت به همدیگر ارزیابی کنند.

وی با اشاره به ضرورت پای در میانی علمای سیاسی کشور در ائتلاف کاندیداهای اصولگرایان خاطرنشان کرد: مطمئناً پای در میانی علمای سیاسی کشور در نتیجه ائتلاف اصولگرایان مؤثر خواهد بود.