به گزارش پارس به نقل از فارس: کوچک‌ترین و گران‌ترین خانه جهان در لندن به قیمت 349 هزار یورو فروخته شد؛ مساحت این خانه 17.5 متر است؛ در واقع هر متر مربع این خانه 20 هزار یورو است که این قیمت دو برابر قیمت زمین در پاریس است.

این خانه قبلاً گلفروشی بوده و به خانه تبدیل شده است.

252692_918