به گزارش پ ارس به نقل از ایسنا، خانواده ای پس از گم شدن دخترشان و یافتن ردی از خون در اطراف چاهی که درون حیاط خانه او وجود داشت، از آتش نشانی شیراز درخواست کمک می کنند.

فرمانده تیم چاه نوردی آتش نشانی شیراز گفت: بعداز ظهر دیروز خانواده ای در تماس با آتش نشانی خواستار کمک می شوند.

« محمد غرقی» افزود: دختر این خانواده که در خانه ای هم جوار آنان زندگی می کرده، از سه روز پیش ناپدید شده بود و خانواده یاد شده وقتی به دنبال او می گشتند، با رد خونی که از پشت بام منزل تا جلو چاهی که در حیاط خانه قرار داشت، کشیده شده بود، مواجه می شوند.

وی ادامه داد: پس از اعلام خانواده یاد شده، تیم چاه نوردی سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز، ساعت ۱۶ و ۱۰ دقیقه عصر روز سه شنبه، با حضور در محل، وارد چاه شده و جسد زنی را از داخل آن خارج کردند.

غرقی یادآور شد: جسد مربوط به زنی حدوداً چهل ساله بود که برای بررسی دقیق و کارشناسانه علت مرگ و جزییات آن، به پلیس محلی تحویل داده شد.