به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در متن حکم علی جنتی خطاب به حمید شاه آبادی آمده است:

 

 

 

« نظر به سوابق و تجربیات ارزنده و مراتب تقوی و تعهد جناب عالی، ضمن تشکر از خدمات شایسته شما در معاونت هنری به موجب این حکم به سمت « مشاور وزیر در امور هنری» منصوب می شوید.

 

امید می رود با استعانت از خداوند متعال در ارائه پیشنهادات سازنده و راهگشا و پی گیری امور محوله موفق و مؤید باشید. »

 

 

 

به گزارش ایسنا، شاه آبادی در دولت دهم معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.