به گزارش پارس ، مهدی حجت در گفت و گو باایسنا، در پاسخ به این که ضربتی ترین اقدامی که در این سازمان انجام خواهد شد، چیست؟ بیان کرد: به جز برنامه های عمومی ای که به صورت بلند مدت باید اجرا شوند، مهم ترین کاری که در اولویت قراردارد و از همین امروز باید آن را دنبال کنیم، تهیه ی برنامه ی ۱۰۰ روزه ای است که تمام دستگاه ها موظف به اعلام آن هستند.

وی یادآور شد: رییس جمهور در بخش نامه ای، از همه ی دستگاه ها از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواسته اند که یک برنامه ی ۱۰۰ روزه را که البته منتج به رفاه عمومی باشد، آماده کنند.

حجت خاطرنشان کرد: برای تهیه ی این برنامه ممکن است اقدامات مختلفی به منظور کاهش تخریب بناهای تاریخی یا خروج آثار از فهرست ثبت ملی، لحاظ شوند که این ها هر کدام در نوع خود یک اقدام فرهنگی خواهند بود.

او افزود: ما در این ۱۰۰ روز به دنبال این هستیم که چگونه می توانیم مشکلاتی را که مردم در ارتباط با سازمان میراث فرهنگی پیدا کرده بودند، تقلیل دهیم.

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: کاهش مشکلات مردم در ارتباط با این سازمان، تلاش جدی برای استقرار معقول فیزیکی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز نگاه مجدد به وضعیت موزه هایی که به دلایلی تخلیه شده بودند و باید دوباره کار خود را شروع کنند، از جمله اقداماتی است که در این ۱۰۰ روز پیگیری می شوند.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان اظهار کرد: در این راستا تهیه ی این برنامه را در اداره های مختلف سازمان در دستور کار قرار داده ایم و تا روز شنبه (۹ شهریورماه) آن را جمع بندی خواهیم کرد.