به گزارش پارس ، دکتر رهبر مژدهی آذر در ارتباط با اظهارات یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر اینکه داروخانه ها در تعیین قیمت دارو تخلف می کنند، به مهر گفت: داروخانه ها بسیار درست کار می کنند و برای هر قلم دارویی که می دهند، رسید صادر می کنند و این نیست که بخواهند خودسرانه قیمت دارویی را افزایش دهند.

وی با عنوان این مطلب که اگر تفاوت قیمتی در یک قلم داروی مشابه هست، دلیل دارد، افزود: این تفاوت قیمت می تواند بر حسب نوع خارجی و ایرانی دارو باشد و اینکه دارو محصول کشورهای مختلفی باشد که بر همین اساس قیمت آنها متفاوت است.

مژدهی آذر با اشاره به اینکه داروی مشابه هندی و فرانسوی نمی تواند یک قیمت داشته باشد، گفت: فکر نمی کنم در شرایط فعلی که نهاد تعزیراتی و وزارت بهداشت به شدت بر قیمت دارو نظارت دارند، داروخانه ها جرات داشته باشند که خودسرانه قیمت یک داروی مشابه را افزایش دهند.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: قطعا کسانی که ادعا می کنند داروخانه ها خودسرانه قیمت داروها را افزایش می دهند، از شرایط حاکم بر داروخانه ها اطلاع ندارند.

اخیرا شهلا میرگلوی بیات عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان داشته است که تفاوت قیمت دارو در داروخانه های کشور به دلیل نبود نظارت درست از سوی وزارت بهداشت است که نتوانسته با نظارتی درست بر عملکرد داروخانه ها از بسیاری تخلفات جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه قیمت دارو باید در تمام داروخانه ها یکسان باشد، گفته است که بی توجهی به عملکرد داروخانه ها منجر به تخلفات این مراکز شده و حوزه سلامت را که به خودی خود مشکلات فروانی دارد را با چالش های جدی مواجه کرده است.

میرگلوی بیات با تاکید بر اینکه باید داروخانه های متخلفی که داروها را با قیمتهایی غیرواقعی عرضه می کنند معرفی شوند، عنوان داشته که می بایست با داروخانه های متخلف برخورد قانونی صورت گیرد چراکه در غیر این صورت داروخانه ها به خود اجازه می دهند تا داروها را هرگونه و با هر قیمتی که بخواهند بین بیماران توزیع کنند.