لواشک تقلبی در کرمانشاه تولید شد. کارگاه لواشک تقلبی پلمپ شد. بچه ها هنگام خرید نمی توانند لواشک تقلبی را تشخیص دهند. لواشک تقلبی مسمومیت ایجاد می کند.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از کشف یک واحد غیرمجاز تولید لواشک در کرمانشاه خبر داد.

دکتر شهریار مستوفی افزود:کارشناسان نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو بعد از اخذ دستور مقام قضایی و هماهنگی به عمل آمده با نیروی انتظامی اقدام به پلمب یک واحد غیرمجاز و زیرزمینی تولید لواشک در شهر کرمانشاه کردند.

وی گفت: در این بازرسی مقدار ۱۲۵۰ کیلوگرم لواشک و تعداد قابل توجهی برچسب تقلبی کشف و توقیف شد.