جالب است بدانید بی سوادترین کشورها کدامند. معیارهای سواد در بی سوادترین کشورها همچنان خواندن و نوشتن است. در بی سوادترین کشورها مردم از خواندن و نوشتن هم محروم هستند.


گرچه در دنیای امروز معیارهای باسوادی تغییر کرده است، اما همچنان در بسیاری از کشورها باسواد بودن یعنی داشتن توانایی خواندن و نوشتن.

در این اینفوگرافیک، ۸ کشور را می‌بینید که جزو بی‌سوادترین کشورهای جهان هستند.