برای نگهداری داروها در منزل باید نکات مهم و اصول بهداشتی را رعایت کنید.  نگهداری داروها در شرایط و دمای مناسب و دور از نور و رطوبت امکان پذیر است.


 

 

به گزارش رکنا، داروهایی که یکسال در انبارهای گمرک مانده است، بدون هماهنگی سازمان غذا و دارو وارد شده‌اند.

اقلام دارویی را در انبارهای گمرک کنار خیارشور، دانه و بذر نگهداری کرده بودند و برخی از این داروها به وفور مشابه داخلی دارند.