علی‌اصغر عنابستانی ، نماینده مردم سبزوار در مجلس است. عنابستانی بهمن سال 99 به یک سرباز در حین انجام وظیفه سیلی زد.


عنابستانی به اتهام ضربه سیلی به سرباز ناجا محاکمه و محکوم به سه ماه و یک روز حبس شده است.

چند روزی از بهمن ماه سال 1399 گذشته بود، که ادعای یک سرباز راهور به نقل محافل سیاسی بدل شد و توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد. ادعای عابد اکبری 22 ساله، از این قرار بود که علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس به دلیل ممانعت سرباز وظیفه از عبور اتومبیلش از مسیر خط ویژه به صورت آن سرباز سیلی زده است. ادعایی که در فیلم منتشر شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران چندان قابل تشخیص نبود اما چندین شاهد عینی داشت.