محمد جواد حق شناس عضو شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش در جریان دویست و پنجاهمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت: متاسفانه خبر‌های بد اختلافات و مناقشات را در بین کادر درمان و بهداشت و آموزش پزشکی پیش آورده که قابل قبول نیست.درشرایط و روزگاری که جامعه در تب و تاب ناشی از این همه گیری است حداقل در این وزارتخانه که مسئولیت فرماندهی مقابله با این ماجرا را دارد، شهروندان تحمل شنیدن این خبر‌ها و اختلافات را ندارند.

عضو شورای شهر تهران با تسلیت فوت یکی از همکاران در شهر سالم در منطقه ۱ شهرداری بر اثر کرونا،ادامه داد:در جامعه پزشکی در صف اول، ما شاهد هستیم نزدیک به ۴۰۰ نفر از عزیزان کادر درمان را از دست دادیم ادامه و روند این اختلافات به نفع جامعه ما نیست و خبر خوبی برای جامعه ما نیست وهمه ما را نگران کرده است.

حق شناس یادآور شد:امیدوارم این جامعه در این دوران بحرانی بتواند جایگاه خود رو حفظ کند و عزیزانمان در کادر درمان و ستاد مبارزه به این مهم برسند.هدف من از این تذکر در ابتدا تشکر از جامعه پزشکی و کادر درمان بود.