طاهر موهبتی در نشست رابطین پارلمانی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: در قانون اساسی اختیارات ویژه‌ای برای مجلس شورای اسلامی درنظر گرفته شده است، به موجب اصول قانون اساسی نماینده مجلس حق‌ دارد در همه‌ مسائل‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور اظهارنظر نماید و مجلس شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع کند.

وی افزود: نقش اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای درست قوانین و تصویب مقررات مناسب است.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت تصریح کرد: تعامل دستگاه‌های اجرایی با مجلس در حل مشکلات جامعه نقش موثری دارد، لذا باید برای تعامل صحیح با نمایندگان مجلس در چارچوب قانونی هر چه بیشتر کوشید.

موهبتی با اشاره به اینکه تعامل با مجلس شورای اسلامی به ویژه در حوزه سلامت به نفع اقشار آسیب پذیر در جامعه است، اظهار داشت: با توجه به بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص در راس امور بودن مجلس، تعامل میان مجلس و وزارت بهداشت سبب تصویب قوانین مترقی بسیاری شده است، توجه ویژه به جایگاه نظام سلامت در برنامه ششم توسعه و البته تصویب قوانین بسیاری در حوزه‌های مختلف سلامت و غذا و دارو از تعامل بسیار خوب وزارت بهداشت با مجلس شورای اسلامی حکایت دارد.

موهبتی ابراز امیدواری کرد: از رابطین پارلمانی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی انتظار می‌رود، ارتباط دقیق و مستمری با نمایندگان مجلس در جهت افزایش تعامل وزارت بهداشت و قوه مقننه داشته باشند.

در ادامه جمالی سوسفی مدیرکل امور مجلس وزارت بهداشت طی سخنانی به شرح وظایف اداره کل امور مجلس پرداخت و تاکید کرد: لزوم همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس، بیان نقش رابطین در افزایش تعامل دانشگاه‌ها با نمایندگان مجلس، بیان طرح‌های مصوب در دوره دهم و یازدهم در حوزه‌های مختلف سلامت در سایه تعامل بسیار خوب مجلس و وزارت بهداشت، توجه به نقش معاونت حقوقی مجلس و استان‌ها در تصویب این طرح‌ها از جمله مواردی است که باید توسط رابطین دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در جهت افزایش تعامل مجموعه وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه رابطین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور، نقطه نظرات خود را در جهت تعامل بیشتر وزارت بهداشت و مجلس بیان کردند.