به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، پنج میلیون نفر از هموطنان ایرانی نام، القاب و کنیه های امام دوازدهم شیعیان، حضرت مهدی (ع) را بر خود برگزیده اند و بیش از یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر در کشور همنام با نام مقدس مهدی در سایه عنایات آن حضرت به سر می برند.

پسران ارجمند تو به احترام نامت دست بر سر می نهادند و قیام می کردند. مهدی جان اسم مبارک تو ذکر مستضعفانی است که از برکت نامت ایام تلخ فراق را سپری می کنند و دولت توحید را انتظار می برند… جان ها فدای نامت باد یا مهدی.

 

همچنین نام های محمد و احمد که از اسامی آن حضرت می باشند، با قریب سه میلیون و ۲۴۵ هزار و ۸۰۰ تن از فراوانترین اسامی حضرت غایب است که در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است.

 

همچنین نام های منصور با تعداد ثبت ۱۶۱ هزار و ۷۲۶ نفر، حجت بیش از ۶۳ هزار و هشت نفر، حجت الله در حدود ۱۰ هزار و ۲۱۶ نفر، برهان قریب به ۷۶۶۶ نفر و قائم ۱۳۳۵ نفر از فراوانترین القاب حضرت مهدی و نام ابوالقاسم با تعداد ۹۵ هزار و ۱۶۲ نفر از فراوانترین کنیه های امام دوازدهم شیعیان است که ایرانیان برای فرزندان خود برگزیده اند.