به گزارش پارس نیوز، محسن محبوبی مدیر اجتماعی سابق شهرداری ناحیه دو منطقه 9 درباره تعامل شورایاری ها با سازمان ها و ارگان های مختلف گفت: نهاد شورایاری ها توسط همه ارگان ها و نهادهای دولتی جدی گرفته نمی شود و تنها شهرداری با آنها ارتباط خوبی دارند. شورایاری ها مسائل شهری و محله ای را انعکاس می دهند اما از آن جا که ارگان های دولتی با شورایاری ها ارتباط مناسبی برقرار نکردند، نتوانستند به طور کامل موفق شوند.

وی افزود: در ساختار شورایاری ها فقط دبیر تصمیم گیرنده است بنابراین اجماع فکری وجود ندارد. گاهی دبیر شورایاری ها نظرات خود را به محله القا می کند هرچند که این مساله در همه جای شهر وجود ندارد. در مجموع وجود شورایاری ها تاثیرات مثبتی بر محله ها داشته اند اما نیاز به اصلاح ساختار دارند.

محبوبی با تاکید بر اینکه باید در نوع انتخاب شورایاران تجدیدنظر شود، گفت: باید افرادی که حداقل صلاحیت ها را دارند برای انتخاب شورایاری ها شرکت کنند. این در حالی است که در این دوره استقبال خوبی از ثبت نام برای انتخابات نشده و نشان می دهد مردم تاثیراتی که انتظار آن را داشتند، ندیده اند.

نظارت کاملی بر روند انتخابات وجود ندارد

مدیر اجتماعی سابق شهرداری ناحیه دو منطقه 9  اضافه کرد: محلی بودن انتخابات شورایاری ها منجر به بروز تخلفاتی در آن شده است به عنوان مثال افراد از محله دیگری آمده و در انتخابات شرکت می کنند. نظارت کاملی بر روند انتخابات وجود ندارد به همین علت گاهی افراد شایسته ای به شورایاری ها وارد نمی شوند.

محبوبی با اشاره به نحوه تعامل شورایاری ها با شهرداری و شورای شهر گفت: ارتباط اصلی را دبیر شورایاری با شهرداری منطقه برقرار می کند و اعضای شورایاری جلسات هفتگی یا ماهانه با شهرداری ناحیه خود برگزار می کنند. گاهی بعضی از شورایاران در ابتدای ورود خود به شورایاری به دنبال ایجاد تغییرات مثبت هستند اما به تدریج این روند مسیر نزولی را طی می کند به طوری که در سال آخر هیچ برنامه یا جلسه و نشستی درباره مشکلات شهری برگزار نمی شود.

وی وظیفه اصلی شورایاری را محله محوری عنوان کرد و گفت: محله محوری نتوانست به خوبی توسط شورایاری ها تحقق پیدا کند زیرا همان طور که گفته شد بعضی از سازمان ها و ارگان ها آنها را به رسمیت نمی شناسند. ضمن اینکه بخشی از محله در انتخابات شرکت می کنند و باقی محله به حال خود رها می شوند. در این میان نداشتن تخصص در افراد انتخاب شده هم دیده می شود زیرا گاهی صرف معتمد بودن فرد برای ورود به شورایاری کفایت می کند. این افراد نگاه کوتاه مدت در حل مسائل دارند و به همین علت تاثیرگذار نیستند.

به گفته محبوبی باید در انتخاب شورایاری حداقل یک نفر تخصص شهری داشته باشد و از سابقه حضوردر کارهای فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشد.

وی درباره نحوه ارتباط شورایاری ها با شهرداری و اعضای شورای شهر گفت: ارتباط شهرداری با شورایار در هر دوره می تواند تغییر کند گاهی شهردار منطقه به شورایاران اختیار عمل زیادی می دهد اما شهردار دیگری چنین تعاملی با شورایاران برقرار نمی کند.

محبوبی ادامه داد: حد و مرزی برای شورایاری ها مشخص نیست و اینکه تا کجا می توانند ورود کنند، مشخص نشده است. اعضای شورای شهر با شورایاران ارتباط دارند و از سوی دیگر شورای شهر هم بر شهرداران مناطق نفوذ دارند. به همین علت گاهی بعضی از شورایاران تقاضای نامعقول دارند. اگر ساختار و جایگاه آنها به خوبی تبیین شود، حدود اختیارات آنها مشخص می شود.

وی با تاکید بر اینکه شورایاران تنها نقش مشورتی دارند، گفت: شورایاری باید برای محله کارهای متعددی انجام دهد اما گاهی فقط عاملی برای انتقال معضلات محله به شهرداری هستند در حالیکه سامانه 137 و 1888 هم می تواند چنین کاری انجام دهد. به عنوان مثال تعداد شورایاری هایی که متولی مصرف پایین برق یا تفکیک پسماندها در محله شده اند، بسیار پایین است.

محبوبی به عدم ارتباط مستمر بین شهروندان و شورایاری ها اشاره کرد و گفت: وقتی بارها مردم محله ها مسائل خود را به شورایاری مطرح کرده اند اما نتیجه ای ندیده اند، بالطبع ارتباط دوباره ای شکل نمی گیرد. علاوه بر این شورایاری ها نهاد شناخته شده ای نیستند و مردم با عملکرد آنها آشنایی ندارند.