به گزارش پارس نیوز، عملیات مبارزه با آفات محیطی طبق برنامه مدون در تمامی مراکز تابعه سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران شامل ساختمان‌های ستادی، مراکز سه گانه عرضه بهداشتی دام و میادین و بازار‌های میوه و تره بار مورد انجام شد.

در این برنامه بهداشتی و در راستای اجرای صحیح عملیات پیش بینی شده در قالب این برنامه، وضعیت رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ناظرین عالی بهداشتی بر روند اجرای این عملیات نظارت دقیق دارند.

گفتنی است، آغاز و پایان عملیات مبارزه با آفات محیطی در میادین و بازار‌های میوه و تره بار در حین این عملیات با نصب بنر‌های اطلاع رسانی، به آگاهی شهروندان می‌رسد.