به گزارش پارس نیوز، 

مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز در سازمان اوقاف و امورخیریه برگزار شد. در ابتدای این برنامه پس از ارائه گزارشی از عملکرد سازمان اوقاف، حجت الاسلام علی محمدی، رئیس سابق سازمان اوقاف و امور خیریه به سخنرانی پرداخت و در ادامه حجت الاسلام محمدی گلپایگانی با ارائه لوح تقدیری از خدمات رئیس سابق سازمان اوقاف تقدیر کرد. همچنین حکم نمایندگی ولی فقیه در سازمان اوقاف به حجت الاسلام خاموشی توسط حجت الاسلام محمدی گلپایگانی اهدا شد.

در بخش دیگری از این مراسم پیام احمد واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران قرائت شد. 

وزیر ارشاد در ادامه این مراسم با اشاره به موضوع وقف در تمدن سازی گفت: اگر بگوییم وقف یکی از عناصر پایه تمدن سازی اسلامی است سخن به گزاف نگفته ایم. امام شافعی از ائمه اربعه اهل سنت می گوید عرب قبل از اسلام با پدیده وقف آشنا نبود، اما بعد از پیامبر وقف چنان گسترش یافت که جابر می گوید هیچ یک از صحابه از دنیا نرفت، مگر آن که وقفی از خود به جا گذاشته باشد.

صالحی افزود: زیرساخت ها و نرم افزارهای تمدن دینی را در تمامی حوزه ها وقف شکل می دهد. وقف به عنوان یک عنصر جهش ساز تمدن اسلامی مطرح است و نمی توانیم تمدن سازی اسلامی را بدون وقف دنبال کنیم. وقف یک گوهر تمدن سازی است. آن چه که امروز رهبر حکیم انقلاب در ابلاغ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کرده اند، حتماً وقف در آن باید دیده شود و یک عنصر پایه و محوری است. با این نگاه باید به وقف نگاهی مجدد کرد.

وی با طرح این پرسش برای استفاده کاراتر از وقف چه باید کرد، گفت: وقف منحصر به یک گروه اجتماعی و منحصر به ثروتمندان نیست. همچنین دایره حوزه وقف می تواند بسیار گسترده باشد، یک دسته گل را نیز می توان وقف کرد. نیازها دامنه وسیعی دارند که وقف می تواند به آن ها بپردازد. چون وقف می خواهد نیازها را پاسخ دهد. نیازهای زیستی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، معنوی و ... .

صالحی در ادامه عنوان کرد: انگیزه های مختلف می تواند در وقف دیده شود. قالب ها و ابزارهای وقف می تواند گسترده تر شود و فقط تصور نکنیم که ابزارهای سنتی تنها می تواند در وقف مورد استفاده قرار گیرد. گسترده کردن شفافیت به اعتمادسازی و گسترده تر شدن وقف کمک می کند. چون مردم می خواهند سرمایه گذاری کنند. هماهنگی بیشتر حاکمیتی، دولتی و مدیریتی در حوزه وقف نیاز است، اگر می خواهیم وقف را به عنصری تمدن ساز تبدیل کنیم.

وی افزود:  موانع حقوقی وقف باید کم شود. مشوق ها برای واقفین باید افزایش بیابد. نیاز به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیشتر هم از این نوع نگاه به وقف و هم از عملکردها احساس می شود. از همه عزیزانی که سازمان اوقاف را در ۴۰ ساله جمهوری اسلامی به این جا رسانده اند و تمام کسانی که در مدیریت ۴۰ سال اخیر سهیم بوده اند به ویژه جناب آقای محمدی صمیمانه سپاسگذارم. به برادر عزیز جناب آقای خاموشی که ان شا الله با نگاه تیزبینانه و دقت نظری که دارند مسیر رو به جلوی کنونی را بیشترقوت می دهند می گویم که با تمام توان در خدمت شان خواهم بود